FAQs Complain Problems

समाचार

कञ्चनजंघा पदमार्ग, याम्फुदिन

Read More

सिन्चेपु भन्ज्याङ बजार

Read More

कावेली खोला

Read More

maile

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन:
९८५२६६०३३१
Email:
lalkrishnachauhan123@gmail.com
उपाध्यक्ष
फोन:
९८४२७७७८८६
Email:
chitrakumar.mabo@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
इन्जिनियर
शिक्षा शाखा संयोजक
कृषि सेवा शाखा संयोजक
सूचना अधिकारी
सूचना प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता चलानी इकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • दर्ता चलानी ईकाईमा बुझाउनु पर्ने
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ तोकिएका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • प्राविधिकको अन्तिम मुल्यांकन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • नापी किताब खर्चको बिल भर्पाई
 • उपभोक्ता सिमिको फर्छौटका लागि निर्णय प्रतिलिपि सहितको प्रमाणित बिल, भर्पाई र कागजातहरु
 • योजनाको फोटो र प्रतिवेदन, होर्डिङ बोर्डको फोटो
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • आयोजनामा लागेको खर्च (सार्वजनिक सूचना गरेको)
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- योजानको प्रकृती र दुरी अनुसार ३ देखि १५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • योजना सम्पन्न गर्ने निकाय / उपभोक्ता समितिको अनुरोध पत्र 
 • उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- योजानको प्रकृती र दुरी अनुसार ३ देखि १५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत / योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • प्राविधिकको अन्तिम मुल्यांकन
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 • सार्वजनिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
 • ५ लाख भन्दा माथी भएमा सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- नियमानुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा / सम्बन्धित शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रकृति हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सिफारिस माग गरिएको विवरण सहितको निवेदन
 • आवश्यकता अनुसार तल्लो निकायको सिफारिस
 • सिफारिसलाई पुष्टाई गर्ने आवश्यक कागजात
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय / वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • नागरिकता र आवश्यकताअनुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय / वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित वडा तथा जातिय संस्थाको सिफारिस
 • सेवाग्राहिको नागरिकताको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय / वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित वडा तथा जातीय संस्थाको सिफारिस
 • सेवाग्राहीको नागरिकताको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- फरफारक तथा जाँचपास समिती / प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत / योजना शाखा, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा प्रमुख / लेखा / पुर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपि
 • नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
 • स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- योजानको प्रकृती र दुरी अनुसार ३ देखि १५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • समितीको प्राविधिक सहयोग माग र लागत अनुमानका लागि आधिकारिक निर्णय सहितको पत्र
 • स्वीकृत योजनाहरुको विवरण (नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, स्रोत, विनियोजन बजेट)

Pages

जानकारी