FAQs Complain Problems

समाचार

खाम्दिम्बे टोल विकास संस्था

खाम्दिम्बे टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा २ आम्बेगुदिन( साविक आम्बेगुदिन गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ४) मा पर्दछ ।

खाम्दिम्बे टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।