FAQs Complain Problems

समाचार

कालिकादेवी टोल विकास संस्था

कालिका देवी  टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ७ खेवाङ( साविक खेवाङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ५) मा पर्दछ । कालिका देवी टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।