FAQs Complain Problems

समाचार

लेक्तेन कार्तिके टोल विकास संस्था

लेक्तेन कार्तिके  टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ६ मामांखे ( साविक मामांखे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ६) मा पर्दछ । लेक्तेन कार्तिके टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।