FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को लागी पारित भएको आर्थिक विधेयक २०८१

८०/८१ 06/24/2024 - 20:24 PDF icon आर्थिक विधेयक २०८१.pdf

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम मिति २०८१।०३।१० गते १५ औं गाउँसभाको दोश्रो बैठक बाट पारित भएको विवरण

८०/८१ 06/24/2024 - 19:18 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक विधेयक 2081 Final (1).pdf

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम १५ औं गाउँसभा अधिवेशनमा पेश गरिएको विवरण सार्वजनिक गरीएको ।

८०/८१ 05/23/2024 - 20:40 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम सिरीजङ्घा २०८१।८२.pdf

विनियोजन ऐन, २०८० उपर प्रथम संशोधन गर्ने ऐन, २०८०

८०/८१ 03/06/2024 - 16:25 PDF icon ७ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन प्रथम संशोधन, २०८०.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को रातो किताब

८०/८१ 11/21/2023 - 15:10 PDF icon Red Book 2080.81.pdf

योजनागत खर्च प्रतिवेदन ।

७९-८० 10/10/2023 - 18:10 PDF icon SuTRA योजनागत खर्च प्रतिवेदन.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७९.८०

७९-८० 08/08/2022 - 16:57 PDF icon रातो किताव २०७९-८०.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट

७८/ ७९ 08/15/2021 - 13:25 PDF icon २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट.pdf

वितिय प्रगती प्रतिवेदन २०७७ श्रावण १ देखि फाल्गुन ३ सम्मको

७७/७८ 02/15/2021 - 11:55 PDF icon वितिय प्रतिवेदन २०७७।४।१-११।३.pdf

वितिय प्रगती प्रतिवेदन २०७७ श्रावण १ देखि फाल्गुन ३ सम्मको

७७/७८ 02/15/2021 - 11:20 PDF icon वितिय प्रतिवेदन २०७७।४।१-११।३.pdf

Pages