FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को रातो किताब

८०/८१ 11/21/2023 - 15:10 PDF icon Red Book 2080.81.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७९.८०

७९-८० 08/08/2022 - 16:57 PDF icon रातो किताव २०७९-८०.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट

७८/ ७९ 08/15/2021 - 13:25 PDF icon २०७८।७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेट.pdf

वितिय प्रगती प्रतिवेदन २०७७ श्रावण १ देखि फाल्गुन ३ सम्मको

७७/७८ 02/15/2021 - 11:55 PDF icon वितिय प्रतिवेदन २०७७।४।१-११।३.pdf

वितिय प्रगती प्रतिवेदन २०७७ श्रावण १ देखि फाल्गुन ३ सम्मको

७७/७८ 02/15/2021 - 11:20 PDF icon वितिय प्रतिवेदन २०७७।४।१-११।३.pdf

सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकको वितिय प्रतिबेदन म.ले.प. फारम २७५।

७७/७८ 12/05/2020 - 12:56 PDF icon वितिय प्रतिबेदन.pdf

आ.ब २०७७/०७८ को रातो किताब

७७/७८ 07/21/2020 - 17:40 PDF icon रातो किताब फाइनल प्रेसको.pdf

सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको मिति २०७६ साल फाल्गुण महिनामा सम्पन्न नियमित गाउँ सभा अधिवेशन (छेठौ) ले गरेका निर्णयहरु:

७६/७७ 03/16/2020 - 16:00 PDF icon मिति २०७६ साल फागुन महिनामा सम्पन्न गाउँ सभा अधिवेशनको निर्णयहरु Website.pdf

सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको गाउँ सभाको वैठकमा २०७६ असार १० गते प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट बक्तवय

७५/७६ 06/25/2019 - 05:41 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७६-०७७.pdf

सिरीजङ्घा गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम २०७५-०७६

७५/७६ 09/17/2018 - 10:48 PDF icon Sirijangha Rural Municipality Budget 2075-076 with non-governmental budget and chhetragat karyakram.pdf

Pages