FAQs Complain Problems

समाचार

लाली गुरासँ टोल

लाली गुराँस  टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ६ मामांखे ( साविक मामांखे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १) मा पर्दछ ।लाली गुराँस टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।