FAQs Complain Problems

समाचार

जलकन्या टोल विकास संस्था ।

जलकन्या टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ७ खेवाङ( साविक खेवाङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १) मा पर्दछ । जलकन्या टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।