FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/ ७९ 06/27/2021 - 12:29 PDF icon १ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/ ७९ 06/27/2021 - 12:28 PDF icon २ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ (प्रथम संशोधन) ७७/७८ 03/15/2021 - 13:27 PDF icon १६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ (प्रथम संशोधन).pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७७ ७६/७७ 01/28/2021 - 13:36 PDF icon ८ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 17:54 PDF icon ११ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
१० सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 17:36 PDF icon १० सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७६/७७ 12/23/2020 - 13:37 PDF icon ६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 12:02 PDF icon ५ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 12:00 PDF icon ४ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
आर्थिक कार्यविधी नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:34 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf

Pages