FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/ ७९ 06/28/2022 - 12:26 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/ ७९ 05/28/2022 - 17:47 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (दोश्रो संशोधन),२०७८ ७८/ ७९ 03/03/2022 - 18:38 PDF icon १२ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ दोश्रो संशोधन.pdf
सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्बु भाषा र लिपी ऐन ७८/ ७९ 01/20/2022 - 18:23 PDF icon १० सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्बु भाषा र लिपी ऐन .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ प्रथम संशोधन ७८/ ७९ 01/20/2022 - 13:11 PDF icon ९ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ प्रथम संशोधन.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति ।सम्वन्धी ऐन, २०७८ ७८/ ७९ 07/18/2021 - 00:00 PDF icon ३ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति ।सम्वन्धी ऐन, २०७८ -.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/ ७९ 06/27/2021 - 12:29 PDF icon १ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/ ७९ 06/27/2021 - 12:28 PDF icon २ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ (प्रथम संशोधन) ७७/७८ 03/15/2021 - 13:27 PDF icon १६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ (प्रथम संशोधन).pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७७ ७६/७७ 01/28/2021 - 13:36 PDF icon ८ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७७.pdf

Pages