FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनियोजन ऐन, २०८० उपर प्रथम संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ८०/८१ 01/25/2024 - 15:20 PDF icon ७ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन प्रथम संशोधन, २०८०.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको छात्रवृति ऐन (प्रथम संशोधन), २०८० ७९-८० 07/14/2023 - 12:01 PDF icon ५ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको छात्रवृति ऐन पहिलो संशोधन, २०८०.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०।८१ ८०/८१ 07/12/2023 - 17:49 PDF icon १ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/12/2023 - 13:28 PDF icon २ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ ७९-८० 02/27/2023 - 10:53 PDF icon ५ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/ ७९ 06/28/2022 - 12:26 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७८/ ७९ 05/28/2022 - 17:47 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (दोश्रो संशोधन),२०७८ ७८/ ७९ 03/03/2022 - 18:38 PDF icon १२ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ दोश्रो संशोधन.pdf
सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्बु भाषा र लिपी ऐन ७८/ ७९ 01/20/2022 - 18:23 PDF icon १० सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्बु भाषा र लिपी ऐन .pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ प्रथम संशोधन ७८/ ७९ 01/20/2022 - 13:11 PDF icon ९ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ प्रथम संशोधन.pdf

Pages