FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड नं १

 • साविकको सिनाम गा.वि.स
 • नमुना विद्यालय - सिनाम क्याम्पस सिनाम रहेको
 • लिम्बु जातिको वाहुल्यता
 • कृषि पेशामा बढी 
 • मुख्य सडकले छोएको साथ साथै  धेरै शाखा सडकहरु भएको
 • पर्यटकीय क्षेत्र - भैंसे डाँडा
 • जम्मा घरधुरी - ३७४ घर
 • जम्मा जनसंख्या - २०६४
 • ५ वडा विद्यालय रहेको
 • १ स्वास्थ्य चौकी रहेको
 • १ प्रहरी चौकी रहेको
 • १ शसस्त्र क्याम्प रहेको
Ward Contact Number: 
9842780290

वडा समिति