FAQs Complain Problems

समाचार

तिनथापा टोल विकास संस्था

तिनथापा  टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा २ आम्बेगुदिन( साविक आम्बेगुदिन गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ५) मा पर्दछ ।

तिनथापा  टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।