FAQs Complain Problems

समाचार

थुम्बिम्बा टोल विकास संस्था

थुम्बिम्बा  टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ६ मामांखे ( साविक मामांखे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर २) मा पर्दछ । थुम्बिम्बा टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।