FAQs Complain Problems

समाचार

ओजिथोक टोल विकास संस्था

ओजिथोक टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ३ सिकैचा ( साविक सिकैचा  गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ७) मा पर्दछ । ओजिथोक टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।