FAQs Complain Problems

समाचार

तेङ्खाम्देन टोल विकास संस्था

तेङ्खाम्देन  टोल विकास संस्था सिरीजङ्घा ६ मामांखे ( साविक मामांखे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ३) मा पर्दछ । तेम्खाम्देन टोल विकास संस्थाको कार्यकारी समितिमा आवद्ध पदाधिकारीहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर देहाय वमोजिम रहेको छ ।