FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 17:54 PDF icon ११ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
१० सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 01/19/2021 - 17:36 PDF icon १० सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७६/७७ 12/23/2020 - 13:37 PDF icon ६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 12:02 PDF icon ५ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विनियोजन (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन, २०७६ ७६/७७ 08/28/2020 - 12:00 PDF icon ४ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी) ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/30/2020 - 17:41 PDF icon ७ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी) ऐन, २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/30/2020 - 16:40 PDF icon ९ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ ७६/७७ 06/30/2020 - 16:32 PDF icon ४ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐेन ७६/७७ 06/30/2020 - 16:28 PDF icon ३ नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐेन.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिका क्षेत्रमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ । ७६/७७ 06/30/2020 - 12:00 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf

Pages