FAQs Complain Problems

समाचार

कञ्चनजंघा पदमार्ग, याम्फुदिन

Read More

सिन्चेपु भन्ज्याङ बजार

Read More

कावेली खोला

Read More

सम्पर्क

आफ्नो नाम लेख्नुहोस्
विषय लेख्नुहोस्
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

Sirijangha, President, Mayor, Tika Ram Gurung Sirijangha Gaunpalika, Sirijangha adhyakshya
अध्यक्ष
Phone Number:
9852660331
Email:
gurungt090@gmail.com
उपाध्यक्ष
Phone Number:
9817945554
Email:

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना अधिकारी
लेखा प्रमुख
कम्प्युटर अपरेटर

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ सामान्य प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • खाता संचालन  / बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको नमुना दस्तखत कार्ड, नागरिकता, फोटो
 • समितीको निर्णय
 • निवेदन
 • वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- गाउँपालिकाले सूचना प्रवाह गरे पछी
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय / वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता समिति गठनको माईनुट फोटोकपी
 • उपभोक्ता समितिको निर्णयको फोटोकपी
 • समितिको विधान
 • समिति दर्ता गरी पाउँ भनी अध्यक्षको निवेदन
 • समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको फोटोकपी १ / १ प्रति
 • समितिको छाप
 • समितिको लेटरप्याड
 • दर्ता गर्नको लागि वडा समितिको सिफारिस
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत/ सामान्य प्रशासन शाखा प्रमुख / दर्ता ईकाई
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन
 • लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
 • कर चुक्ता सहितको निवेदन
 • कार्यरत वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • संस्थाको विधान एक प्रति
 • सम्बन्धित वडाको सिफारिश
 • संस्थाको पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • कार्यसमिती गठन निर्णयको प्रतिलिपि

Pages

जानकारी