FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निशुल्क शिक्षा हामी सवैको इच्छा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/16/2020 - 00:00 PDF icon १५ निशुल्क शिक्षा हामी सवैको इच्छा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 00:00 PDF icon १४ अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
गाँउ मै रोजगार, गर्वको आधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/20/2020 - 00:00 PDF icon १३ गाँउ मै रोजगार, गर्वको आधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
मिती २०७६०१२६ स्थानीय तह सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ ७५/७६ 08/05/2020 - 17:32 PDF icon मिती २०७६०१२६ स्थानीय तह सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६.pdf
मिती २०७६०१२६ बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 08/05/2020 - 17:32 PDF icon मिती २०७६०१२६ बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७६.pdf
मिती २०७६०१२६ फोहोर सरसफाई कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 08/05/2020 - 17:32 PDF icon मिती २०७६०१२६ फोहोर सरसफाई कार्यविधि २०७६.pdf
मिती २०७५०१०७ एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 08/05/2020 - 17:32 PDF icon मिती २०७५०१०७ एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा सान, उद्यमशील किसान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/05/2020 - 00:00 PDF icon १२ सिरीजङ्घा सान, उद्यमशील किसान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकामाकरार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 06/30/2020 - 10:32 PDF icon करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/30/2020 - 00:00 PDF icon २ छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि २०७७.pdf

Pages