FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन कुन वर्गका व्यक्तिहरुले पाउँछन्?

 • ज्येष्ठ नागरिक
  कर्णाली : ६० वर्ष पुगेको
  दलित : ६० वर्ष पुगेको
  अन्य : ७० वर्ष पुगेको
  रु १०००।-
   
 • एकल महिला
  विवाह नगरी बसेका महिला : ६० वर्ष पुगेको
  विवाह गरेको तर सम्बन्ध बिच्छेद भएका : ६० वर्ष पुगेको
  रु १०००।-
  विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत: काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।
   
 • विधवा
  पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिला
  रु १०००।-
  विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत: काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।
   
 • पुर्ण अपाङ्गता भएका
  महिला, वालवालिका कार्यालयबाट 'क' वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु
  रु २०००।-
   
 • अति अशक्त अपाङ्गता भएका
  महिला, वालवालिका कार्यालयबाट 'ख' वर्ग अर्थात् निलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु
  रु ६००।-
   
 • लोपोन्मुख आदिवासी - जनजाती
  बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, हुसवधिया, कुचबधिया) जातीका नागरिकहरु
  रु २०००।-
   
 • वालवालिका
  पाँच वर्ष उमेर ननाघेका देहाय वमोजिमका वालवालिका:
  कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुका एक आमाका बढीमा २ वालवालिका
  देशभरीका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा २ वालवालिका
  रु ४००।-