सिरीजङ्घा गाँउपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रसन्नदीप राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९७४२६९१९४९
राजेन्द्र भण्डारी सूचना अधिकारी ९८४२७४७७११
Parbat Bhattarai पर्वत भट्टराई सूचना प्रविधि अधिकृत IT Section ito.sirijangha.rmun@gmail.com, bhattarai.parbat@sirijanghamun.gov.np 9842333530
भुपेन्द्र बुडाक्षेत्री लेखा प्रमुख ishantbudathoki777@gmail.com ९८६१९९११४४