FAQs Complain Problems

मिति २०७५/१२/१६ देखि मिति २०७५/१२/२० सम्म ५ दिने आधारभूत सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भयो।

मिति २०७५/१२/१६ देखि मिति २०७५/१२/२० सम्म ५ दिने आधारभूत सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भयो।

चैत्र २० गते ६२ औं सहकारी दिवसको नारा ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ का साथ तालिममा सिकेका कुराहरुलाई सहभागीहरुद्वारा प्रभावकारी रुपमा प्रयोग हुने अपेक्षाका साथ तालिम समापन गरियो।

आर्थिक वर्ष: