FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य सेवा तर्फ विभिन्न पदहरुमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

स्वास्थ्य सेवा तर्फ विभिन्न पदहरुमा  खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: