सिरीजङ्घा गाँउपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

आ.व. ०७४/०७५ को निःशर्त विनियोजित बजेट अन्तर्गत (कृषि कार्यक्रम) १ नं. वडा, सिकैचाका कृषकलाई पावर ट्रिलर हस्तान्तरण गर्नु हँदै अध्यक्ष टीका राम गुरूङज्यु।