सिरीजङ्घा गाँउपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

Upgrading Works of Sirijangha Gaupalika kendra to Sikaicha Phawa Khola Motorable Road!!!

Upgrading Works of Sirijangha Gaupalika kendra to Sikaicha Phawa Khola Motorable Road!!!

दस्तावेज: 

Mobile app संचालनमा आएको बारे!!!

यहि मिती २०७५/१०/०२ गते देखि सूचना तथा सञ्चालन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार विभागको सहयोगमा यस सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको  Mobile app संचालनमा आएको हुनाले उक्त Mobile app प्रयोग गरी यस गाउँपालिकाद्वारा गरिएका क्रियाकलाप, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रवाह गरिने सेवा आदिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न हुन सम्बन

सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण, २०७५

स्थानिय सरकारहरुको स्थापना पश्चात स्थानिय तहहरुको नियमित तथा वुहत कार्यक्रम सम्पादन गर्नका लागि नेपाल सरकारले विभीन्न समयमा परिपत्र गरे अनुसार दिगो तथा स्थाई विकास स्थापना गर्न यस गाउँपालिकाले सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण, २०७५ तयार गरेको छ। विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई गतिशील एव चुस्

दस्तावेज: 

Pages