सिरीजङ्घा गाँउपालिकाको वेबसाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ।

सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण (Village Profile) विमोचन गर्नुहुँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू!!!

आर्थिक वर्ष: